Ersättning verkstadsansvariga

posted in: Aktuella beslut | 0

Följande beslut togs på årsmötet 2018:

”Ersättning till verkstadsansvariga

Varje arbetstimme som lagts på verkstaden kan kvittas mot två timmars eget arbete utan kostnad. Dock med max 160 kostnadsfria timmar/år. Kostnader utöver dagshyran ingår ej. När det finns flera verkstadsansvariga gäller dock att de får dela på motsvarande ersättning (max 160 kostnadsfria timmar/ år totalt, fördelat på alla ansvariga). Arbetstimmarna  kan kvittas inom 12 månader efter utfört arbete. Nedlagd arbetstid för verkstaden rapporteras på särskild blankett och inlämnas till kontoret för sammanställning och kvittering.”