Vem kan bli medlem?

För att kunna arbeta i våra verkstäder måste man vara medlem i KKV.

Medlem kan den bli som har något av följande:

Konstnärlig högskoleutbildning + arbetsprover
Annan, minst 2-årig konstnärlig utbildning + arbetsprover
Om man inte har någon konstnärlig utbildning ska man kunna visa något av följande: pågående konstnärlig verksamhet, såsom utställningar, offentliga utsmyckningar, undervisning, konsultuppdrag, etc. + arbetsprover. En längre lärlingsperiod med inriktning på konstnärlig verksamhet kan också räknas som merit.

Medlemskap beslutas av styrelsen, som fortlöpande behandlar ansökningar under året.
Man söker på en särskild blankett som kan laddas ner här från hemsidan eller rekvireras från vårt kontor.

Medlemsavgift betalas första gången man inträder som medlem. Sedan betalas en årlig serviceavgift.

Arbete i verkstäderna sker mot betalning av dagshyra, hyra av verktyg, etc., enligt fastställd prislista (länk).

Varje verkstad har sina särskilda förhållningsregler. Se vidare under Medlemsinfo – Intern info vad som gäller för varje särskild verkstad.

Som ny medlem kvitterar du ut en huvudnyckel till lokalerna mot en depositionsavgift.

Medlemsansökan (svensk)   Application form (English)

Arbetshelger

Två gånger om året har vi arbetshelg, då vi träffas för att gemensamt sköta om enklare reparationer och underhåll av ute- och innemiljön. Det är trivsamma – och effektiva! – tillställningar, då vi jobbar och äter tillsammans. Hela vår verksamhet är f.ö. beroende av våra gemensamma arbetsinsatser och arbetshelgerna visar tydligt hur mycket som på kort tid kan uppnås om man hjälps åt. Det finns också många andra möjligheter att bidra till vår gemensamma verksamhet.

Arbetsgrupper

Förutom styrelsen finns det olika arbetsgrupper att ansluta till för den som är intresserad. Du kan bli vald att ingå och/eller anmäla intresse, och för deltagare i mera arbetskrävande arbetsgrupper utgår ersättning i form av gratis verkstadstid i utbyte för arbetstid i arbetsgruppen, d.v.s. 1 tim arbetstid i arbetsgrupp = 1 tim gratis verkstadstid.

Medlem i annan kollektivverkstad

Den som är medlem i en annan kollektivverkstad kan också arbeta i våra verkstäder mot betalning av den årliga serviceavgiften.

Institutioner, föreningar, företag, m.fl.

som har konstnärlig verksamhet, m.fl., kan bli medlemmar i KKV-B. För dessa finns en annan taxa än för enskilda medlemmar. Större företag, föreningar eller offentligt finansierade institutioner betalar 80 kr exkl. moms i timavgift. Mindre föreningar eller företag betalar 40 kr exkl. moms i timavgift.