Styrelsen är näst efter årsmötet KKV-Bs högsta beslutande instans. Den har möte regelbundet, ca en gång i månaden.

Styrelse och personal kan du kontakta på info@kkv-b.se

 

Styrelse:

Elisabeth bild

Elisabeth Åström
Ordförande

Janolof Bengtsson
Ledamot

Leslie Johnson
Ledamot

 

bild kommer snart

Igge Olsson
Kassör

bild kommer snart

Stefan Ceder
Ledamot

bild kommer snart

Annika Löb Mossberg
Ledamot

 

Personal:

kristin bild till hemsida

Kristin Jonsson
Samordnare
kristin@kkv-b.se

bild kommer snart

Jan Ahlfors
Vaktmästare

bild kommer snart

Marianne Haglund
Kanslist
info@kkv-b.se

bild kommer snart

Mikael Olsson
Vaktmästare