Styrelsen är näst efter årsmötet KKV-Bs högsta beslutande instans. Den har möte regelbundet, ca en gång i månaden.

 

bild kommer snart

Ordförande
 
 

Peder bild

Peder Istad
Ledamot
peder.istad@gmail.com

bild kommer snart

Aiman Esber
Ledamot
 

bild kommer snart

Janolof Bengtsson
Suppleant

bild kommer snart

Igge Olsson
Kassör
iggeo@post.utfors.se

Elisabeth bild

Elisabeth Åström
Ledamot
elisabeth@astrom.to

bild kommer snart

Kristin Jonsson
Sekreterare
kristin@kkv-b.se

bild kommer snart

Åsa Herrgård
Suppleant