Projektrummet kom på plats under 2018 tack vare vår sponsor Cramo. Projektrummet är ca 50 kvm stort.