1-årig stenhantverksutbildning startar 2016

posted in: Nyheter | 0

Den 26 november fattade styrelsen för folkhögskolorna i Västra Götaland beslut om att inrätta en 1-årig stenhantverkskurs på Grebbestads folkhögskola. Utbildningen kommer att till stor del äga rum hos KKV Bohuslän. För att förbereda kursen söker Grebbestads folkhögskola nu en erfaren pedagog med lång erfarenhet av hantverksmässig och konstnärlig bearbetning av sten.

Utbildningen startar i slutet av augusti 2016 och pågår till och med maj 2017. För att ta fram avtal med KKV Bohuslän, utforma kursprogram, bistå vid antagningen av elever och för att marknadsföra utbildningen söker Grebbestads folkhögskola en person som vill arbeta på timmar under våren. Skolan ser helst att personen som tar jobbet också är intresserad av att arbeta som lärare på utbildningen. I samband med utbildningsstarten kommer en lärartjänst på upp till 80% att tillsättas. Möjligheten finns att dela tjänsten eller att inte tillsätta hela tjänsten för att ge utrymme för gästlärare under kursens gång.

Mer information ges av Hans Erik Peterson, rektor på Grebbestads folkhögskola.
Telefon: 073-047 34 72
Mail: hans-erik.petersson@vgregion.se

Tjänsten måste vara tillsatt i januari, så vänta inte med att söka om du är intresserad!

Bakgrund (från styrelsen för folkhögskolornas handlingar):

Grebbestads folkhögskola har under en rad av år arbetat med olika formar av hantverk. Skolan har genom sitt uppdrag från kulturnämnden och via sin tradition utvecklat en miljö och kompetens inom hantverksområdet.

Skapandet av en ettårig stenutbildning i samarbete med aktörer i norra Bohuslän gör det möjligt att bevara och utveckla en tradition som funnits i denna landsända under lång tid.

Förutsättningarna för kursen är goda eftersom material såväl som kompetens är koncentrerat till det område där skolan befinner sig. Andra utbildningsaktörer inom samma område är KKV-B som ibland har kortare veckokurser.

Rekrytering av deltagare tror vi främst kommer att göras från liknande grupper som söker de andra hantverksutbildningarna på Grebbestads folkhögskola. Hantverksintresserade individer i 20 till 30 års ålder med stor motivation till vidare utveckling inom sten, form, konst eller andra uttryckssätt.

Investeringar kopplande till stenkursen är förhållandevis små. Inköp av handverktyg och andra redskap behövs. Lokalsituationen för deltagarnas stenutbildning löses genom inhyrning av Konstnärernas kollektivverkstad KKV Bohusläns utrymmen.

Kursen planeras leda till förberedelse på högre studier inom konst och form, framtida arbete inom stenindustrin och samtidigt fördjupade kunskaper i materialet.