Stenkurs 18 – 27 juli 2016

posted in: Kurser | 0

 

SKULPTERA I GRANIT!

 

kursbild2

 

18 – 27 JULI 2016

Arbeta i Granit

En nybörjarkurs i att ”hugga sten”, även för dig som inte är medlem i KKV-B.

Kursinnehåll: Att bearbeta sten på olika sätt, i huvudsak då granit med utgångspunkt från tradi­tionella handverktyg och luft- och elverktyg, som att forma, slipa, polera, såga, borra, klyva, etc. Skydd och säkerhetsfrågor samt verktygsvård. Lån av basverktyg och skyddsutrustning i form av skyddsglasögon, hörselkåpor och andningsmask ingår liksom ”övningssten”. OBS! Handskar och kraftiga arbetsskor (helst med stålhätta) medtas. Studiebesök i viktiga stenmiljöer som stenbrott, stenindustri, verktygsleverantör, aktuella stenskulpturutställningar, samt nedslag i traktens lokala stenkulturella sevärdheter. Samtal om lite stenkonsthistoria.
(Ett detaljerat kursprogram och information erhålles före kursstart)

Kursledare: Ivan Styffe, med mångårig erfarenhet av stenkurser.

Medlem i KKV-B sedan 34 år. Assisterande kursledare: Christer Olsson, stenhuggare/skulptör med mångårig yrkeserfarenhet i att arbeta med den bohuslänska graniten.

Kursavgift:  6 790 kr.

Boka in din kurs via telefon 0523 – 518 95 eller via mail info@kkv-b.se, anmälningsavgiften på 500:- skall betalas in omgående. Resterande kursavgift skall vara betald innan kursen startar.
Betala via plusgiro 53 21 47-6 eller bankgiro 5182-2385.

 

Välkommen!

 

Vänliga hälsningar

Ivan Styffe

070 295 99 34

Christer Olsson

073 776 14 06