Utlysning av fem årskort

posted in: Nyheter | 0

KKV Bohuslän offers, with support from Culture Committee of Västra Götaland, five free annual cards to artists who have come to Sweden as refugees. The annual card has a value of 9.000 SEK and permits the holder to work for free for one year in all our workshops. We welcome applications during the period 1 to 30 November. Important criteria to apply for the annual card is:

 • that the applicant have applied for asylum or recently received a residence permit in Sweden.
 • that the applicant is a professional artist.
 • that the applicant is deemed to have the opportunity to work regularly or for an extended period at KKV Bohuslän.

To apply for one of the five annual cards we need the following:

 • A completed application for membership.
 • CVs and photos of the previously executed works or a link to a personal website.
 • A personal letter in which the applicant describes his or her ability to work regularly or for an extended period of time with us.

We accept applications in English and Swedish. Applications and questions about the call should be sent by e-mail to carl@kkv-b.se or by regular mail to:

KKV Bohuslän
Skärholmen
457 48 Hamburgsund

KKV Bohuslän is an international workplace for professional artists. We have over 300 members from 17 countries. We believe in the role of art in a sustainable society, and we know that we can help to establish long term relationships between foreign artists and the Swedish art market. Every person who is granted a free annual card with us will be provided with a guide, selected from our members, to show how procedures work in our various workshops. We are therefore mostly interested in artists who work in any of the techniques that we offer: stone, metal, textile, ceramics, photography and graphics. But we also have a digital section under construction and we have rooms that can be used as studios, and for performative art.  The decision on who will receive the annual cards will be made by the board of KKV Bohuslän. All applicants will be notified of the decision in December 2016.

Please help us spread the word!

The call is in collaboration with the Kultur i Väst’s project Kontur.

 

Information in Swedish

KKV Bohuslän erbjuder med stöd från Västra Götalands kulturnämnd fem gratis årskort till konstnärer som kommit till Sverige som flyktingar. Årskorten har ett värde om 9.000 kr och berättigar till gratis arbete i alla våra verkstäder. Vi välkomnar ansökningar under perioden 1 – 30 november. Viktiga kriterier för att kunna söka årskort är:

 • att den sökande söker asyl eller nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige.
 • att den sökande är professionell konstnär.
 • att den sökande bedöms ha möjlighet att arbeta återkommande eller under en längre period på KKV Bohuslän.

För att söka ett av de fem årskorten behöver vi ha följande:

 • En ifylld ansökan om medlemskap.
 • CV och bilder av tidigare utförda verk
 • Ett personligt brev där den sökande beskriver sina möjligheter att kunna arbeta återkommande eller under en längre tidsperiod hos oss.

Vi tar emot ansökningar på svenska och engelska. Ansökningar och frågor om utlysningen ska skickas per mail till carl@kkv-b.se eller per post till:

KKV Bohuslän
Skärholmen
457 48 Hamburgsund

KKV Bohuslän är en internationell arbetsplats för professionella konstnärer. Vi har över 300 medlemmar från 17 länder. Vi tror på konstens roll i ett hållbart samhälle och vi vet att vi kan hjälpa till med att etablera långsiktiga relationer mellan utländska konstnärer och svensk konstmarknad. Varje person som beviljas ett fritt årskort hos oss kommer att få en guide, som väljs från våra medlemmar, för att visa hur rutiner fungerar i våra olika verkstäder. Vi söker därför främst konstnärer som jobbar i någon av de tekniker som vi erbjuder: sten, metall, textiltryck, keramik, trä, foto och grafik. Men vi har också en digital avdelning under uppbyggnad och vi har lokaler som kan användas som ateljéer och för performativ konst. Beslut om vilka personer som tilldelas årskorten kommer att fattas av KKV Bohusläns styrelse. Samtliga sökande kommer att meddelas om beslutet i december 2016.

Hjälp oss gärna att sprida ordet!

Utlysningen sker i samarbete med Kultur i Västs projekt Kontur.

 

GÖTEBORG 2012-09-13 Natur Foto: Patrick Sörquist

GÖTEBORG 2012-09-13
Natur
Foto: Patrick Sörquist