Modelleringskurs – Vad är form? 18 – 20 nov 2016

posted in: Kurser | 0

Kursledare: Kersti Biuw

Kursavgift: 2.000 kr

Vi frågar Platon och de gamla grekerna. Börjar med en geometrisk formförvandlingsprocess (övning). Naturens former. Undersöker frökapslar, snäckor, ben m.m. och avslutar med fri tolkning. Material ingår.

Anmälan till kurser sker via kansliet på telefon 0523 – 518 95 eller mail info@kkv-b.se. Kursavgift skall vara betald innan kursen startar.

Betala via plusgiro 53 21 47-6 eller bankgiro 5182-2385.