Utskrift på transparent papper och screentryck 3-4 dec 2016

posted in: Kurser | 0

Kursledare: Kristin Jonsson och Carl Forsberg

Kursavgift: 2.250 kr

Tvådagarskurs där deltagarna lär sig att digitalisera ett tecknat mönster för utskrift på transparent papper och överföra det till tyg genom screentryck.

Anmälan till kurser sker via kansliet på telefon 0523 – 518 95 eller mail info@kkv-b.se. Kursavgift skall vara betald innan kursen startar.

Betala via plusgiro 53 21 47-6 eller bankgiro 5182-2385.