När tid blir form 14 – 17 april

posted in: Utställningar | 0

Malin Ida Eriksson tog sin kandidatexamen vid Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg våren 2016 och är numera verksam i Gustavsberg i Stockholm. Hon jobbar ofta kring tankar om tid och förgänglighet där handen och arbetet har lika stort värde som tanken.

Under två veckors arbete vid KKV Bohuslän har Malin tagit sig an en plats genom intuitiva tankar och idéer, likt en lek. Frågan varför något görs är för henne en komplex fråga som lätt hindrar lusten att göra, men det gör den inte oviktig för det. Under arbetets gång skjuter hon upp frågan så långt som möjligt, och lite likt en samlare samlar hon material och tankar för att ur det skapa en installation som markerar en tid som passerat, som fragment av tiden som går.

Vernissage kl 12.00, 14 april

Varmt välkomna!