DOLD HISTORIA // 17 – 25 september 2021

posted in: Utställningar | 0

Dold historia

Installation av Åsa Herrgård

En historia som har sina rötter från andra världskriget. 1999 upptäckte jag en mystisk tidskrift med tillhörande klichéer på vinden i ett ödehus i Dalsland. Husets vind hyrdes ut under andra världskriget till soldater som bevakade den svenska gränsen mot Norge.  Vad hände i husets mellan 1943-45?  Jag har mina rötter i Österbotten, Finland, och krigsminnen har alltid finns i min släkt. Husets historia, tidskriften och min egna är en katalysator till installationen med titeln Dold histora

An installation, a story that has its roots from World War II. In 1999, I discovered a mysterious magazine with accompanying clichés in the attic of a desolate house in Dalsland. The attic of the house was rented out during the Second World War to soldiers who guarded the Swedish border with Norway. What happened in the house between 1943-45? I have my roots in Ostrobothnia, Finland, and war memories have always been in my family. The history of the house, the magazine and my own became a catalyst for the installation: Secret history. 

Öppet tider/ open

16 – 23 september 
Torsdag – söndag 12-17, måndag – onsdag 14-17.

Program:

Café existens
Lördagen den 18 september
Kl. 13.00-14.00
Samtal med konstnären/Artist talk