ELEFANTER, HUS & LITE ANNAT… Elevutställning med Gerlesborgsskolan // 5-24 mars

posted in: Utställningar | 0

UTSTÄLLNING I LILLA GALLERIET:  ELEFANTER, HUS & LITE ANNAT…

Valda alster från kursen Det Taktila – Pröva-på-Lera som hölls på KKV  29 nov – 3 dec 2021 för Åk 1 på Gerlesborgsskolan med lärare keramiker Annett Florén

Utställningen pågår från 5 – 24 mars
Vernissage lördag 5 mars kl 13 – 16  under Bottnafjorden glöder