2021 och 2022 års stenstipendiater!

posted in: Nyheter | 0

Bohusläns Stenstipendium 2021 och 2022

Bohusläns Stenstipendium är Sveriges största arbetsstipendium för utländska skulptörer. Stipendiet söks ej utan utses av en arbetsgrupp och innebär vistelse och arbete under en månads tid på KKV-B:s stenverkstad. Stipendiet har pågått sedan 1991.

Förra året 2021 hade vi ingen stenstipendiat på plats i Bohuslän, beroende på restriktioner och osäkerheten av spridningen Covid-19. Under 2022 är det två stipendiater som kommer till KKV-B. 

Stenstipendiaterna för 2021/2022 heter Stinne Teglhus och Steen Christensen ifrån det dejliga Danmark. Båda är medlemmar av Dansk Billedhuggersamfund. Stinnes skulpturer är figurativa och oftast fyndiga med naturen som inspiration. Steens konstverk i sten/brons är både abstrakta och figurativa. De har utfört ett flertal större offentliga uppdrag i sten och brons samt medverkat i internationella skulpturutställningar. Stinne Teglhus har mångårig erfarenhet av att arrangera konstutställningar i Danmark. Steen Christensen driver en Skulpturträdgård med inomhusgalleri.

Under augusti kommer Stinne och Steen arbeta på KKV-B. 

Den 21 augusti håller Stinne och Steen i ett konstnärssamtal på KKVB  kl. 18:00. 

Stipendieutdelningen sker 23 augusti kl. 16:00 på stenverkstaden.

Stipendiet stöds av Benders, Hallindens granit, Stenverktyg i Bohuslän, StoneZone, Akvarellen Restaurang & Café, Västra Götalandsregionen, Tanum, Strömstad och Sotenäs Kommun. 

 

www.stinneteglhus.dk  

www.steengalleriet.dk