UDDEN SKULPTUR 2022

posted in: Utställningar | 0

Alina Chaiderov

Patrik Bengtsson

Mattias Norström

Den här utställningen har ingen titel så där som utställningar plägar ha.

I min värld är titlar av stor vikt, jag menar alltså titlar på utställningar och verk. Jag menar inte som tex disponent eller landshövding även om jag är ett stort fan av det faktum att vi fortfarande 2022 har hövdingar. Det jag uppskattar med titlar är deras förmåga att addera dimensioner till ett konstverk eller en utställning. Sen är det ju med titlar som med all konst och musik. Det finns ett fåtal bra titlar och en uppsjö av kassa där ute, som öar av extas i en ocean av leda

Jag skulle kunna ha gett den här utställningen en titel som till exempel: Conquering the Rock: Daring to Defy Damage eller kanske Fantastic Charm: The Disjunction of the System eller något annat ballt.

Dessa två exempel är för övrigt tagna från the exhibition title generator for the lazy curator vilket är precis vad det låter som: en slumpgenerator för titlar på nätet som det var trendigt att referera till för en si så där tio år sedan.

En utställningstitel äger även den funktionen att jag som curator kan hänga upp min utställningstext på den. Genom att baka om de deltagande konstnärernas verks betydelse till något som passar mitt eget av titeln utstakade narrativ kan jag sedan låta texten blomma ut kring detta. Precis som att den här utställningstexten nu blommar ut sig kring det faktum att utställningstitel saknas.

Så efter att ha funderat hårt och länge bestämde jag, titelfantasten, att dessa tre konstnärers namn i kombination med det ändå ganska catchy Udden skulptur känns helt rätt.

Allt med det här känns faktiskt väldigt rätt. Att ge Alina Chaiderov, Patrik Bengtsson och Mattias Norström möjligheten att ta sig an denna grandiosa och unika utställningsplats känns ända in i benmärgen rätt. Dessa tre konstnärskap som jag har haft den stora förmånen att på nära håll se utvecklas och växa sig starkare genom åren.

Alina Chaiderov som med sin fingertoppskänsla och med hjälp av en uppsjö av olika tekniker och överraskande materialmöten kanaliserar sina och allas våra minnen.

Patrik Bengtsson Konstvärldens mest romantiske indiepoppare som så sinnrikt och chosefritt kan använda sig av referenser ur allt från obskyr alternativrock till de stora namnen ur vår konstkanon.

Mattias Norström Fritidens apostel, den gravallvarlige prankstern som får mig att tänka på något jag läste om Charles Darwin: En försynt man med en djärv idé.

Det pågick/pågår en pandemi och det pågår ett krig dom sakerna är väldigt väldigt dåliga och med detta vill jag ha sagt att samtidsanknytning är av yttersta vikt och nu även närvarade i denna text med hjälp att detta konstaterande.

Den rådande situationen påverkar oss alla om än på olika sätt och jag vill på inget sätt påstå att verken som visas i denna utställning är en direkt kommentar till pandemikriget och putinvaccinet men de är skapade nu i år 2022 specifikt för Udden skulptur och om en är benägen åt det hållet så kan jag lova att en kommer hitta något.

Simma lugnt

Johan Zetterquist

Curator