Vem kan bli medlem?

För att kunna arbeta i våra verkstäder måste man vara medlem i KKV.

Medlem kan den bli som som är yrkesverksam konstnär och har något av följande:

Konstnärlig högskoleutbildning + arbetsprover
Annan, minst 2-årig konstnärlig utbildning + arbetsprover
Om man inte har någon konstnärlig utbildning ska man kunna visa något av följande: pågående konstnärlig verksamhet, såsom utställningar, offentliga utsmyckningar, undervisning, konsultuppdrag, etc. + arbetsprover. En längre lärlingsperiod med inriktning på konstnärlig verksamhet kan också räknas som merit.

Medlemskap beslutas av styrelsen, som fortlöpande behandlar ansökningar under året.
Man söker på en särskild blankett som kan laddas ner här från hemsidan eller rekvireras från vårt kontor.

Medlemsavgift f.n. 700 kr betalas första gången man inträder som medlem. Sedan betalas en årlig serviceavgift f.n. 700 kr.

Arbete i verkstäderna sker mot betalning av dagshyra, hyra av verktyg, etc., enligt fastställd prislista.

Två gånger om året har vi arbetshelg, då vi träffas för att gemensamt sköta om enklare reparationer och underhåll av ute- och innemiljön. Det är trivsamma – och effektiva! – tillställningar, då vi jobbar och äter tillsammans. Hela vår verksamhet är f.ö. beroende av våra gemensamma arbetsinsatser och arbetshelgerna visar tydligt hur mycket som på kort tid kan uppnås om man hjälps åt. Det finns också många andra möjligheter att bidra till vår gemensamma verksamhet.

Varje verkstad har sina särskilda förhållningsregler. Se vidare under Medlemsinfo – ”Stadgar, regler, rutiner” vad som gäller för varje särskild verkstad.

Som ny medlem kvitterar du ut en huvudnyckel till lokalerna mot en depositionsavgift.

 

Här hittar du blankett för medlemsansökan:

KKV-B MEDLEMSANSÖKAN (svenska)     KKV-B MEDLEMSANSÖKAN engelska


Studentmedlemskap

Särskilt studentmedlemskap kan sökas av studerande vid konstnärliga utbildningar. Studentmedlemskapet är endast giltigt under studerandetiden, vid avslutad utbildning kan studentmedlem ansöka om normalt medlemskap. Studentmedlemskap ger 50% rabatt på verkstadshyror samt medlems-och serviceavgift.

Här hittar du blankett för ansökan om studentmedlemskap:

KKV-B MEDLEMSANSÖKAN studentmedlemskap

Medlem i annan kollektivverkstad

Den som är medlem i en annan kollektivverkstad kan också arbeta i våra verkstäder utan att söka medlemskap och betalar då istället dubbel taxa.

Institutioner, föreningar, företag, m.fl.

som har konstnärlig verksamhet, m.fl., kan bli medlemmar i KKV-B. För dessa finns en annan taxa än för enskilda medlemmar. Särskilt avtal krävs kring detta, kontakta kansliet.