Samverkan Bottnafjorden

posted in: Medlemsnyheter | 0

Arbetet med Kultursystem Samverkan Bottnafjorden fortssätter och KKV-B är en självklar del i detta. Vi ingår i två arbetsgrupper Gemenskap runt fjorden och Bottnafjorden året runt.  Gemenskap runt fjorden har fokuserat på att skapa en gemensam digital plattform för områdets … Continued

Enkät från Artifex

posted in: Medlemsnyheter | 0

Artifex gör en undersökning som de bett oss sprida bland våra medlemmar:   ”Vi vill veta vad kreatörer som ni skulle ha för önskan om digitala stöd för att göra bättre affärer.  Vi gör en undersökning i frågan som ska … Continued

Bild- och mönsteruppdrag

posted in: Medlemsnyheter | 0

Konstenheten annonserar nu ett bild- och mönsteruppdrag för att bidra till att skapa konstnärligt kvalitativa miljöer. Bilder och mönster ska utformas för att möjliggöra flera användningsområden och kunna appliceras på olika material och ytor, både interiört och exteriört. De ska … Continued

Kursledare sökes!

posted in: Medlemsnyheter, Nyheter | 0

Hej alla medlemmar!   Trots att läget är ganska besvärligt just nu med Covid-19 och restriktioner så jobbar jag med förhoppning om att det kommer se bättre ut till nästa år. Jag arbetar just nu särskilt med att få till … Continued

Fd student på HDK-Valand?

posted in: Medlemsnyheter | 0

HDK-Valand tillsammans med en grupp från Kulturverkstan genomför nu en undersökning bland fd studenter på HDK-Valand. Det finns nog en hel del bland er medlemmar så kanske ni kan hjälpa dem genom att svara på deras enkät? Du hittar enkäten … Continued

OPEN CALL x 2

posted in: Medlemsnyheter, Nyheter | 0

OPEN CALL – DECEMBERSALONGEN 2020 3-6 december anordnar vi för första gången Decembersalong i Stensalen. En ny samlingsutställning för er medlemmar. Det är i stora drag samma princip som sommarutställningen med ett undantag och det är att det är deltagarna … Continued