Varje år delar KKV-B ut ett stipendium till en framstående utländsk skulptör. Stipendiet ger tillgång till arbetsplats, verktyg, sten, sågning, kost och logi på KKV-B – och till Bohusläns kulturhistoria och aktuella konstliv genom utflykter och studiebesök. Dessutom knyts nya, värdefulla kontakter mellan konstnärer och till stenindustrin. Vårt läge i den särpräglade, vackra naturen ger stipendievistelsen ett särskilt värde.

Genom stipendiaterna sprids information om de fina möjligheterna för arbete med sten i Bohuslän, vilket är en av orsakerna till att många utländska skulptörer numera i perioder arbetar på KKV-B. I vår målsättning att både förvalta och förnya den västsvenska stentraditionen genom konstnärligt arbete ser vi det internationella kulturutbytet som oerhört värdefullt.

Bohusläns Stenstipendium är Sveriges största arbetsstipendium för skulptörer. Det söks inte, utan utses av en arbetsgrupp. Stipendiet stöds av Västra Götalandsregionen, kommuner i norra Bohuslän, Gerlesborgsskolan, samt ett antal lokala branschföretag.

2019 & 2020: Liesbeth Henderickx och Kasper Devos, Belgien
2018: Odysseas Pappas, Grekland
2017: Glenn Swanson, USA
2016: Marcia de Bernardo, Brasilien
2015: Volker Schnüttgen, Tyskland
2014: Louise Plant, Storbritannien
2013: Auli Korhonen, Finland
2012: Stefan Sprenker
2011: Ayla Turan, Turkiet
2010: Klaus Ørntoft, Danmark
2009: Janina Rudnick, Poland
2008: Armen Agop, Egypten
2007: Anne-Katrin Altwein, Tyskland
2006: Patrick Crombé, Belgien
2005: Sys Svinding, Danmark
2004: Gun Harbitz, Norge
2003: Artur Fatha, Zimbawe
2002: Eric Therét, Frankrike
2001: Flinto Chandia, Zambia
2000: Lev Smorgon, Ryssland
1999: Igors Dobicin, Lettland
1998: Dan Archer, England
1997: Hubert Maier, Tyskland
1996: Ragna Robertsdottir, Island
1995: Eileen McDonagh, Ireland
1994: Hans Leutscher, Nederländarna
1993: Bjørn Poulsen, Danmark
1992: Veikko Hirvimäki, Finland
1991: Kristian Blystad, Norge