Du kan ansöka om medlemskap i en eller flera verkstäder. Kravet är att du kan visa att du har kunskap om just den verkstadens utrustning och verktyg. Om du har grundläggande konstnärlig utbildning utan särskild kunskap i just de tekniker som våra verkstäder erbjuder kan du först gå en kort introduktionskurs, en s.k. körkortskurs, för den verkstad som du är intresserad av, och sedan söka medlemskap. Det är också möjligt att efterhand utvidga sitt medlemskap till att omfatta fler verkstäder.

Arbete i verkstäderna sker mot betalning av dagshyra, hyra av verktyg, etc., enligt fastställd prislista (prislista hittar du här ).
Varje verkstad har sina särskilda förhållningsregler. Se vidare under varje verkstad. Du hittar dem i menyn Verkstäder ovan.