Sedan 1999 finns två separata tryckavdelningar. I den avdelningen finns den stora koppartryckspressen. I anslutning till denna ligger textilverkstaden. Vid arbete med större format kan arbetsytor här användas.

Stora Grafiken har en motordriven koppartryckspress, en vidareutveckling av Domeji. Valsbredd: 150 cm, tryckbordets längd: 300 cm. Pressen är alltså en av Europas största. Valsarnas tryck ställs in med digitala tryckindikatorer. Här kan man också trycka högtryck.

Boka verkstaden här.

Verkstadsansvarig:

Ann-Charlotte Enocksson
ann-charlotte@enocksson.se 
070-664 20 29 (enklast att nå via sms)

20

19