Skulptera i granit! – stenkurs 2018

posted in: Kurser | 0

hemsida 13

Plats: KKV-B, Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän.
Tid: 16/7 – 25/7 2018 (10 dagar)
Pris: 7450 kr
Kursledare: Ivan Stüffe och Christer Olsson
Material: Bohusgranit (ingår i kursavgiften)
Verktyg: Handverktyg, lufthammare och mejslar. Vinkelslip för sågning, slip och polering
(tillhandahålls av KKV-B, ingår i kursavgiften)
Skyddsutrustning: Skyddsglasögon och andningsmask inkl. filter tillhandahålls av KKV.
Kursdeltagare ombesörjer själv skyddskläder, gärna grova skor företrädesvis skyddsskor,
handskar, regnkläder.
Max antal deltagare: 10

Kursinnehåll:
Att bearbeta sten på olika sätt, i huvudsak granit med utgångspunkt från traditionella
handverktyg, luft- och elverktyg, som att forma, slipa, polera, såga, borra, klyva etc. Skydds
och säkerhetsfrågor gås igenom liksom verktygsvård. Lån av basverktyg och
skyddsutrustning ingår liksom ”övningssten”. Obs! Handskar och kraftiga arbetsskor (gärna
med stålhätta) medtas.
Kursen hålls i stenverkstadens bås och under tak. Inga förkunskaper krävs och deltagare
med viss erfarenhet är också välkomna. Undervisningen anpassas individuellt.
Vi har dagliga gemensamma genomgångar. I övrigt arbetar deltagarna självständigt.

Kursledare: Ivan Stüffe, med mångårig erfarenhet av stenkurser. Medlem i KKV-B sedan 34
år.
Assisterande kursledare: Christer Olsson, stenhuggare/skulptör med mångårig
yrkeserfarenhet i att arbeta med den bohuslänska graniten.

Anmälan till kurs sker via telefon 0523 – 518 95 eller via mail info@kkv-b.se. Sista
anmälningsdag är 6 juli 2018. Anmälningsavgiften på 500:- betalas in omgående.
Resterande kursavgift skall vara betald innan kursen startar.
Betala via plusgiro 53 21 47-6 eller bankgiro 5182-2385.