Vårt läge i norra Bohuslän, mitt i granitens och stenhuggeriets rike, ger oss naturligt vår särskilda specialitet: konstnärlig bearbetning av sten. Vår stenverkstad är Sveriges största för konstnärer, med utrustning och plats för såväl små precisa verk som stora offentliga utsmyckningar. Den är unik också i ett europeiskt perspektiv och varje år kommer såväl svenska som internationella konstnärer hit för att arbeta med materialet sten, särskilt bohusgraniten, och möta kolleger. Närheten till flera stenbrott, erfarna hantverkare, verktygsspecialister och stentransportörer gör arbetet här praktiskt och lätthanterligt hela vägen från råmaterial till färdigt verk.

KKV-B delar varje år ut ett stipendium, Stenstipendiet, till en framstående utländsk skulptör.

KKV-B är en del av en lång stenhuggerihistoria i Bohuslän. Vi har nu existerat i nära 40 år, men stenhuggare och stenindustri har funnits här sedan mitten av 1800-talet och är fortfarande en i högsta grad vital näring i vår landsända.

Förutom stenverkstaden har vi professionellt utrustade verkstäder för analogt och digitalt foto, grafik (vår storformatpress är en av Europas största), keramik, screentryck/textil, trä, smedja/metall, samt ateljéer med goda ljusförhållanden för måleri, teckning och annat arbete.

Kurser

En viktig del av KKV-B är vår kursverksamhet, som framför allt vänder sig till medlemmarna, andra konstnärer och konsthantverkare, men också till barn och ungdom och den konstintresserade allmänheten.

Verksamheten beaktar de horisontella perspektiven jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, internationalisering samt en miljömässigt hållbar utveckling. En av våra grundvärderingar är alltså att vi tillsammans arbetar för det gemensamma – vilket också är av central betydelse för att vi kan fungera.

Samarbeten

KKV-B har ett internationellt kontaktnät, och genom åren har vi haft och har utbyten med många länder såsom Ryssland, Zimbabwe, Zambia, Vietnam, Tyskland, Holland, England, m.fl., framför allt genom Stenstipendiet, men också genom organisationer som Global Stone, Stenakademien, EU, olika konstutbildningar, m.fl. Enskilda konstnärer från många av Europas länder och andra delar av världen kommer regelbundet hit och arbetar, och många av de svenska skulptörerna deltar regelbundet i internationella symposier, seminarier och andra projekt.

På hemmaplan har vi regelbundet samarbete med aktörer på nationell, regional och lokal nivå – bl.a. konst- och arkitekturutbildningar, andra organisationer inom samma område, enskilda konstnärer och andra yrkesutövare, myndigheter, företag, etc. Seminarier, symposier, workshops, kurser, etc., kan då vara sådant som organiseras. Lokalt samarbetar vi med andra kulturaktörer i vår närhet (t.ex. Gerlesborgsskolan, Botnik Studios, Scenkonst Gerlesborg, Bottnafjordens inköpsförening, Bottna Kulturfestival), vilket kan resultera i t.ex. en festival, öppna verkstäder en sommarsöndag, en bok, etc. En hel del av detta samarbete har skett inom ramen för Kultursystem Bottna/Gerlesborg.

Utställningar sommartid

På sommaren har vi utställningar inomhus (grafik, måleri, teckning, textil, keramik, skulptur/objekt, etc.) och utomhus (skultur/objekt). Då är också Café Olivia öppet alla veckans dagar, samma tider som utställningarna, se aktuell information. Under vintertid är kaféet öppet till och från under särskilda händelser och skulpturparken är också då möjlig att besöka.

Gerlesborgsskolan som ligger på promenadavstånd, erbjuder ett rikt utbud av konstkurser, utställningar och konserter. Skolan har också en fin restaurang helt i närkontakt med Bottnafjorden.

KKV-B stöds bl.a. av

Västra Götalandsregionen, Statens kulturråd, Munkedals, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads och Tanums kommuner och olika specialistföretag i vår närhet.

Organisation

KKV-B har en liten personalstyrka, bestående av vaktmästare, kanslist, etc., som ser till att det hela fungerar på daglig basis. KKV är annars en ideell förening, vars högsta beslutande instans är styrelsen tillsammans med årsmötet. Medlemsmötet är ett viktigt forum för medlemmarna att dryfta och besluta om gemensamma angelägenheter och vi har minst två möten per år, varav ett är årsmötet. KKV-B:s lokaler ägs och sköts av den ekonomiska föreningen G2:1, som finns för att se till att fastigheten och lokalerna underhålls och utvecklas efter behov och önskemål.