Sedan 1999 finns två separata tryckavdelningar. I den nya avdelningen finns den stora koppartryckspressen. I anslutning till denna ligger textilverkstaden. Vid arbete med större format kan arbetsytor här användas.

Lilla Grafiken har en helt ny eldriven koppartryckspress, samt lite äldre Domeji- och Cedergrenspressar. Det finns också varmhäll, kallhäll, syrakar och vakuumbord.

Boka verkstaden här.

Verkstadsansvarig:

Eva-Maj Eliasson
evamaj.eliasson@gmail.com

2

3

1

4