Styrelsen är näst efter årsmötet KKV-Bs högsta beslutande instans. Den har möte regelbundet, ca en gång i månaden.

Styrelse och personal kan du kontakta på info@kkv-b.se

 

Styrelse:

Elisabeth bild

Elisabeth Åström
Ordförande tel 070-9269505

Janolof Bengtsson
Ledamot tel 070-5192229

Agnes Mohlin
Ledamot

Helena Pernow
Ledamot

 

 

Igge Olsson
Kassör tel 070-3980664

Stefan Ceder
Ledamot tel 073-5752545

bild kommer snart

Annika Löb Mossberg
Ledamot tel 070-7881332

Leo Larsson
Ledamot

 

 

Personal:

kristin bild till hemsida

Kristin Jonsson
Koordinator
kristin@kkv-b.se

 
 

Mary Berggren
Kanslist
info@kkv-b.se
Måndag-fredag kl.9-13

Ulf Olsson
Vaktmästare

 

Henrik Olsson
Kanslist
henrik@kkv-b.se
Onsdag-torsdag kl.11-16:30

 

Marianne Haglund
Kanslist
marianne@kkv-b.se

Mikael Olsson
Vaktmästare 076-006 76 79
Måndag-fredag kl.8-16