Styrelsen är näst efter årsmötet KKV-Bs högsta beslutande instans. Den har möte regelbundet, ca en gång i månaden.

Styrelse och personal kan du kontakta på info@kkv-b.se

 

Styrelse:

Elisabeth bild

Elisabeth Åström
Ordförande tel 070-9269505

Janolof Bengtsson
Ledamot tel 070-5192229

Leslie Johnson
Ledamot tel 070-3611863

 

Igge Olsson
Kassör tel 070-3980664

Stefan Ceder
Ledamot tel 073-5752545

bild kommer snart

Annika Löb Mossberg
Ledamot tel 070-7881332

 

Personal:

kristin bild till hemsida

Kristin Jonsson
Samordnare
kristin@kkv-b.se

Jan Ahlfors
Vaktmästare

Marianne Haglund
Kanslist
info@kkv-b.se

Mikael Olsson
Vaktmästare 076-8309076