Styrelsen är näst efter årsmötet KKV-Bs högsta beslutande instans. Den har möte regelbundet, ca en gång i månaden.

Styrelse och personal kan du kontakta på info@kkv-b.se

 

Styrelse:

Elisabeth bild

Elisabeth Åström
Ordförande

Janolof Bengtsson
Ledamot

Leslie Johnson
Ledamot

 

Igge Olsson
Kassör

Stefan Ceder
Ledamot

bild kommer snart

Annika Löb Mossberg
Ledamot

 

Personal:

kristin bild till hemsida

Kristin Jonsson
Samordnare
kristin@kkv-b.se

Jan Ahlfors
Vaktmästare

Marianne Haglund
Kanslist
info@kkv-b.se

Mikael Olsson
Vaktmästare