Stengården har kompressor med 8 kg tryck, tryckluftsverktyg, elmaskiner, handverktyg, stensåg, kärnborr, planmaskin, sandblästeraggregat, gas m.m., truck för 4,5 ton, arbetsplatser under tak, uppvärmt vinterbås med telfer.

För närvarande är arbetsplatser nr 7-11 ej bokningsbara på grund av att bullerdämpande åtgärder måste genomföras innan de kan tas i bruk igen.

Boka din arbetsplats här.

 

Arbetsbås Hästskon

Bås 1
Porthöjd 1, 9 m, bredd 4,6 och djup 3,5 m
Grusgolv
Vatten saknas
Tryckluft
240 volt

Bås 2
Porthöjd 1, 9 m, bredd 4,6 och djup 3,5 m.
Grusgolv
Tryckluft
240 volt

Bås 3
-Borttaget-

Bås 4
Porthöjd 3.8 m. bredd 4m och djup 5m .
Grusgolv
Vatten saknas
Tryckluft
240 volt

Bås 5
Porthöjd 1, 9 m, bredd 4,6 och djup 3,5 m
Grusgolv
Vatten
Tryckluft
240 volt

Bås 6
Porthöjd 1, 9 m, bredd 4,6 och djup 3,5 m
Grusgolv
Vatten
Tryckluft
Oljedimmer
240 volt

Bås 7
Porthöjd 1, 9 m, bredd 4,6 och djup 3,5 m.
Grusgolv
Vatten
Tryckluft
240 volt
3 fas 16A

Arbetsbås Högbåsen 

Bås 8
Porthöjd 3,3 m, Bredd 4,6 m, och djup 3,75 m
Betonggolv
Vatten saknas
Tryckluft
240 volt

Bås 9
Porthöjd 3,9 m, Bredd 4,6 m, och djup 3,75 m
Betonggolv
Vatten
Tryckluft
Oljedimmer
240 volt

Bås 10
Porthöjd 3,9 m, Bredd 4,6 m, och djup 3,75 m
Betonggolv
Vatten
Tryckluft
Oljedimmer
240 volt
Arm för balansblock ej färdig

Bås 11
Porthöjd 3,9 m, Bredd 4,6 m, och djup 3,75 m
Betonggolv
Vatten
Tryckluft
Oljedimmer
240 volt
3 fas 16A

Arbetsbås Hörnbåsen 

Bås 12 
Porthöjd 2,4 m, bredd 4 m och djup 3,2 m
Grusgolv
Vatten
Tryckluft
240 volt

Bås 13
Porthöjd 2,4 m, bredd 3,6 m och djup 3,2 m
Grusgolv
Vatten
Tryckluft
240 volt

Bås 14
Porthöjd 2,4 m, bredd 3,4 m och djup 3,2 m
Grusgolv
Vatten
Tryckluft
Oljedimmer
240 volt
3 fas 16 A

Bås 15
Porthöjd 2,4 m, bredd 3,6 m och djup 3,2 m
Grusgolv
Vatten
Tryckluft
240 volt

Bås 16
Porthöjd 2,4 m, bredd 2,5 m och djup 3,2 m
Grusgolv
Vatten saknas
Tryckluft
240 volt

 

Vinterbåset 17 
Port 3,9x 3,9 m, bredd 7,7 m och djup 4,1 m
Betonggolv
Vatten
Tryckluft
Oljedimmer
240 volt
3 fas 16A
Trevers 3 ton
Värmefläkt med timer

 

 

Stenstipendiet

Varje år delar KKV-B ut ett stipendium till en framstående utländsk skulptör. Stipendiet ger tillgång till arbetsplats, verktyg, sten, sågning, kost och logi på KKV-B – och till Bohusläns kulturhistoria och aktuella konstliv genom utflykter och studiebesök. Dessutom knyts nya, värdefulla kontakter mellan konstnärer och till stenindustrin. Vårt läge i den särpräglade, vackra naturen ger stipendievistelsen ett särskilt värde.

Genom stipendiaterna sprids information om de fina möjligheterna för arbete med sten i Bohuslän, vilket är en av orsakerna till att många utländska skulptörer numera i perioder arbetar på KKV-B. I vår målsättning att både förvalta och förnya den västsvenska stentraditionen genom konstnärligt arbete ser vi det internationella kulturutbytet som oerhört värdefullt.

Bohusläns Stenstipendium är Sveriges största arbetsstipendium för skulptörer. Det söks inte, utan utses av en arbetsgrupp. Stipendiet stöds av Västra Götalandsregionen, kommuner i norra Bohuslän, Gerlesborgsskolan, samt ett antal lokala branschföretag.

Mer om stenstipendiet hittar du här.