ELLIS EDEN // 2 – 5 april 2021

posted in: Nyheter, Utställningar | 0

Till årets påskutställning har vi det stora nöjet att få besök av Galleri Box från Göteborg och utställningen ELLIS EDEN.
Öppettider fredag 11-16, lördag 11-15, söndag 11-18, måndag 11-15.

För att du ska känna dig trygg under ditt besök tar vi endast emot max sju personer åt gången. Vi föredrar att besöket förbokas via billetto. Varje dag finns bokningsbara tider. I mån av plats kan galleriet besökas utan förbokning.

BOKA DIN BILJETT HÄR

 


ELLIS EDEN 
1938 – 2019
Ett retrospektiv

Galleri BOX styrelse kan med stolthet, med detta gästspel på KKV, presentera en grupputställning i form av den fiktiva konstnären Ellis Edens retrospektiv. Utställningen utgör en berättelse om en hittills förbisedd, stundtals komplicerad, ständigt skapande konsthistorisk figur och dennes livsverk. 

Vi har valt ut ett antal verk som vi hoppas kunna förmedla en bild av sökandet, skapandet och det rotlösa, inte bara hos Eden utan också i oss alla. Därigenom önskar vi undersöka huruvida en rikedom av ambivalens och mångtydighet stundom döljs bakom fasaden av en stringent berättelse.

Eden föddes i Göteborg, inledde sin konstnärsbana vid 18 års ålder och var aktivt skapande ända tills sin bortgång i Umeå under tidiga hösten 2019. Eden lämnar efter sig ett mångfacetterat och spretigt konstnärskap som i tvära kast alltid höll sig à jour gentemot sin alldeles egna aktualitet och inre logik. 

Ordet spretig betecknar något taggigt och snårigt, som växer yvigt åt alla håll. Inom konstvärlden blir ordet flitigt använt, men då ofta som negativt omdöme kring ett mindre väl utfört arbete. Sedan konceptkonstens intåg under det tidiga 60-talet har den röda tråden kommit att bli ett bland de mest primära verktygen när det kommer till att läsa och förstå konst. Detta påbjuder konstnärer att vara långsiktigt trogna sina materialval, formspråk och tematiska ramverk. De som väljer motsatsen, det spretiga, riskerar lätt att flyta ut i konstvärldens marginaler.

Men spretigt är just vad Edens arbete är. Ett märkligt konstnärskap och ett märkligt liv. En krokig stig fylld av ett otal snirkliga sidospår och parallella leder. Ett maniskt skapande fixerat på att inte fastna, utan ständigt röra sig mot ny och outforskad terräng.

Inför utställningen ställdes BOX inför en mängd trängande frågor så som:

Hur visar man på de sammanhang, i och utanför konstnären själv, som sätter till synes disparata verk i meningsfull relation till varandra och till den tid i vilken de tillkommit? 

Vad kan ett retrospektiv, där den konstnärliga identiteten utgör själva kontexten för en spretig samling verk, egentligen berätta om ett konstnärskap och ett liv? 

Hur sorterar och väljer man i en mångfald av verk för att ge betraktaren en förståelse för ett livslångt skapande? 

Och hur gör man det tillsammans? 

 

Marcus Appelberg, Dorna Aslanzadeh, Joel Danielsson, Rickard Eklund, Kim Johansson, Daniel Josefsson, Gustav Lejelind, Anna Liljedal, Alexandra Nyman, Tove Posselt, Sarah Schmidt och Ellen Skafvenstedt  (Galleri BOX styrelse)