BOKEN SOM KONSTNÄRLIGT OBJEKT del 2 // 9-13 maj 2022

posted in: Kurser | 1

BOKEN SOM KONSTNÄRLIGT OBJEKT
Att erövra hantverkets språk i din egen konstnärliga praktik

Plats: Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän
Tid: 9 – 13 maj 2022
Pris: 3 750 kr (4 150 kr inkl. boende 4 nätter)
Kursledare: Monica Langwe (monica@langwe.se)
Kursinnehåll:
Är du intresserad av att ta med dig dina kunskaper inom hantverk/konst och utmana dig själv att tänka nytt? I denna kurs fördjupar vi oss i hantverket och dess språklighet i en mer konstnärlig kontext. Vi leker med bokformatet som mekaniskt objekt och reflekterar över på vilken roll våra händers kunnande och erfarenhet spelar i vårt arbete. Vi spårar metoder, material och drivkrafter som vi kan koppla till våra egna processer.

Vi bygger oss en kunskapsbank – ett slags referensbibliotek av tekniska bok- och pappersstrukturer som kommer att utgöra beståndsdelarna i vårt nya hantverksbaserade språk. Utifrån din egna konstnärliga praktik använder vi så våra nyvunna kunskaper när vi tar fram en unik dummy.

Kursen är uppdelad i två tillfällen.
Under första tillfället tillverkar vi olika modeller som sammantaget som kommer att utgöra en bred teknisk och idémässig plattform. Vi för ett resonemang om hantverkets betydelse i en konstnärlig praktik.
Vid andra tillfället lär oss använda vårt nya hantverksmässiga språk i en process.
Utifrån eget material resonerar vi kring och försöker ringa ert egna unika uttryck och hur vi når dit med hjälp av olika tekniska lösningar och material.

Observera att för att gå båda kurserna behöver du anmäla dig till båda.

Efter kursens slut har varje deltagare en egenhändigt gjord dummy som går att skala upp. Varje deltagare har också tagit del av de övrigas processer vilket mångfaldigar kunskapsområdet.

Förkunskaper: Vana att arbeta i och prata om konstnärliga processer. Kunskaper i bokbinderi behövs ej.

Anmälan till kurs sker via telefon 0523 – 518 95 eller via mail info@kkv-b.se. Ange namn och kontaktuppgifter. Sista anmälningsdag är 22 april. Faktura för anmälningsavgiften på 500:- skickas efter anmälan och betalas in omgående. Resterande kursavgift skall vara betald innan kursen startar.