Keramikkurs ”Vad är form” 10 – 12 juni 2016

posted in: Kurser, Okategoriserade | 0

hemsidan 5

Kurstid: 10 – 12 juni

Kursledare: Kersti Biuw

Kursavgift: 2000 kr

”Vi frågar Platon och de gamla grekerna.

Börjar med en geometrisk formförvandlingsprocess (övning).

Naturens former.

Undersöker frökapslar, snäckor, ben m.m. och avslutar med fri tolkning. ”

 

Anmälan till kursen sker via kansliet på telefon 0523 – 518 95 eller mail info@kkv-b.se, anmälningsavgiften på 500:- skall betalas in omgående. Resterande kursavgift skall vara betald innan kursen startar.
Betala via plusgiro 53 21 47-6 eller bankgiro 5182-2385.