SOMMARUTSTÄLLNING // 27 juni – 15 augusti 2021

posted in: Nyheter, Utställningar | 0

27 juni – 15 augusti visar vi i Stensalen årets stora medlemsutställning med verk av över 70 konstnärer. Utställningen ger en inblick i våra medlemmars arbete i allt från sten och keramik till textil och måleri. 

I Lilla Galleriet är vi stolta att presentera årets stipendiater Therese Johansson och Maria Jacobson. 

Utställningarna är öppna onsdag-söndag 12-17.


27 juni – 18 juli Therese Johansson

”Jag heter Therese Johansson och mitt konstnärliga arbete kretsar ofta kring ett undersökande och utforskande av form, färg och struktur där naturen är den mest centrala inspirationen. Smyckena och objekten växer fram genom en långsam process, med den kommer förändring, transformation, upptäckter och överraskningar längs vägen. Det är ett letande och sökande, vridande och vändande. Materialen blir min kompass för att ta ut riktningen och i sökande efter dess inneboende potentialer förvånas och förundras jag, gör upptäckter och utmanas. Den kommunikation som sker bortom det verbala intresserar mig och jag undersöker på vilka sätt jag kan skapa en stämning i smycket och ladda smycket med en energi/en själ.”


21 juli – 15 augusti Maria Jacobson

”Jag heter Maria Jacobson och i min konst undersöker jag gränslandet mellan abstrakta former och 
symboler. Jag är intresserad av meningsskapande genom objekt och jag repeterar ofta samma former i olika arbeten och medium för att undersöka en visuell logik. Formerna representerar inte en specifik idé eller symbolik utan mitt intresse ligger i betraktarens strävan att förstå och hitta mening i objekt och form. 
På KKV i Bohuslän kommer jag under en tvåveckors period att arbeta med träskulptur i installation.”