Boken som konstnärligt objekt Del I // 15-18 oktober 2020

posted in: Kurser, Okategoriserade | 0

Plats: Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän
Tid: 15-18 oktober 2020
Pris:  3 750 kr (4 150 kr inkl. boende 4 nätter)
Kursledare: Monica Langwe
Kursinnehåll:
Är du intresserad av att ta med dig dina konstgrafiska kunskaper och omvandla dessa till spännande bokformat? I denna kurs bygger vi en kunskapsbank – ett slags referensbibliotek av tekniska bok- och pappersstrukturer som kommer att utgöra beståndsdelarna i vårt nya hantverksbaserade språk. Utifrån ett eget bildmaterial använder vi så våra nyvunna kunskaper att ringa in era visioner i bokform.

Kursen är uppdelad i två tillfällen.
Under första tillfället tillverkar vi olika modeller som sammantaget som kommer att utgöra en bred teknisk och idémässig plattform. Vi för ett resonemang om hantverkets betydelse i en konstnärlig praktik.

Vid andra tillfället lär oss använda vårt nya hantverksmässiga språk i en process.
Utifrån eget bildmaterial resonerar vi kring och försöker ringa ert egna unika uttryck och hur
vi når dit med hjälp av olika tekniska lösningar och material.

Efter kursens slut har varje deltagare en egenhändigt gjord dummy som går att skala upp.
Varje deltagare har också tagit del av de övrigas processer vilket mångfaldigar kunskapsområdet.

Anmälan till kurs sker via telefon 0523 – 518 95 eller via mail info@kkv-b.se. Ange namn och kontaktuppgifter. Sista anmälningsdag är 28 september. Faktura för anmälningsavgiften på 500:- skickas efter anmälan och betalas in omgående. Resterande kursavgift skall vara betald innan kursen startar.
Betala via bankgiro 5182-2385.